História

 S chovom holubov som začal v roku 1971 ako 14-ročný na povale rodičovského domu. Prvé holuby som mal od strýka a miestnych chovateľov, no dosahoval som s nimi iba priemerné výsledky. Neskôr som získal holuby od prešovského majstra p.Blihára a p.Brunu z Českej Trebovej. Boli to holuby línie Hentges, z ktorých najvýznamnejší bol holub 159644-81. Vyhral 5.cenu z veľmi ťažkého preteku Eisenach (760km) a bol konštatovaný večer za tmy. Jeho dcéra 19554-83 bola najvýkonnejšou za rok, za dva roky a vyhrala množstvo popredných cien na všetkých tratiach. Jej potomkovia výborne závodili hlavne na dlhých tratiach a na niektorých holubníkoch závodia dodnes. Počas vojenskej základnej služby, kedy štafetu v chove prevzal mladší brat Vladimír, som sa bližšie spoznal s nestorom nášho športu pánom Uhlíkom z Prahy, od ktorého som každoročne získaval posily pre svoj chov. Boli to holuby Van Bruaene, Espt, Gorin, Janssen a Desmet Matthys.

      

 Obvzlášť dobre sa v chove osvedčil originál Uhlík 8489-83 (pôvod Hawenith), ktorý spolu s holubicou 191376-82 Delbar-Hentges položili základ chovu. Dvaja súrodenci z tohto páru 6005-86 a 6006-86 patrili roky k hlavným pilierom holubníka. Už ako dvojročné absolvovali po 4 dlhé trate od 570-850km a výborne sa osvedčili aj v chove. Holub 6005 vyhral ako dvojročný 5. cenu z preteku Schwerin (850km) regionálne. Tieto výsledky boli dosiahnuté na záhradnom holubniku u rodičov, ktorý sme postavili s bratom v zime 1985. Holubník bol neskôr predaný do Brezovice Petrovi Matalíkovi, ktorý z neho dosahuje tiež vynikajúce výsledky.

     

 V roku 1991 boli dva páry chovných holubov presťahované na nový holubník pri novostavbe rodinného domu a začínalo sa znovu s mláďatami. Všetky ostatné holuby boli prenechané bratovi Vladimírovi. V tomto roku tiež pribudli do chovu holuby Hermes, ktoré som importoval spolu s nebohým Jozefom Trojanovičom. Boli to holuby línie "Piet"(Meulemans) a "Dolle"(Aarden), ktoré boli úžasne húževnaté a vytrvalé na stredných a dlhých tratiach a vo veľkej miere sa podieľali na získaní titulu Majster DT Vsl. Regiónu v roku 1998. Najlepší závodníci vzišli s kombinácie Hermesových holubov krížených na starú linku Hawenith-Delbar. Holub 4335-93 ako ročný vyhral 1.cenu z Vysokého Mýta oproti 2.959 holubom, 2.cenu Wroclav 1996, 3.cenu Chrudim 2001 a v roku 2002 sa stal najvýkonnejším holubom OZ za život s 52 cenami a 17.368km. Jeho rok starší brat 205032-91 získal 3x 2.cenu a stal sa 2.ESO holubom OZ na stredné trate. Jeho dcéra 3511-95 vyhrala 1.cenu z Hraníc na Morave oproti 1.411 holubom, 1.cenu Wismar 2002 OZ (3.cena oproti 2.830 holubom regionálne, prvý deň konštatované len 3 holuby). Okrem toho vyhrala 3.cenu Svitavy 1998, 3.cenu Schwerin 1999 a 3.cenu Aš 2002. Ďalšia holubica 2775-97 vyhrala regionálne Aš 2003 oproti 4.804 holubom.Neskôr som importoval ďalšie holuby od Hermesovho ošetrovateľa Jupp Knoppa a od Jana Dreveňáka z Offenbachu.

        

 V roku 2001 došlo k výpredaju dlhotraťových holubov a chov sa preorientúva na krátke, stredné a jednodňové dlhé trate. Počas pobytu v USA (r.2003-2004) som navštívil viacero významných chovov v Chicagu, mimo iné aj vtedajšieho absolútneho majstra tamojšieho združenia Andy Čiza, ktorý sa stal mojím veľmi dobrým kamarátom a od ktorého som sa aj hodne naučil. Zavše si vymeníme zopár holubov. Na holubníku sa vystriedalo už množstvo holubov, ale po návrate z USA (r.2004) sa pozornosť koncentruje na holuby Janssen, Meulemans, Van Loon, Soontjes a Vandenabeele. Najnovšie posily pochádzajú od holandských šampiónov – Marcel Sangers, Hans Eijerkamp a od Marka Vandaele z belgického Oostrozebeeke, originály Gaby Vandenabeele. Okrem toho pribudlo v chove aj niekoľko holubov od Roberta Venusa, Raul a Xavier Verstraete a napokon holuby Koopman a Heremans, ktorých odchovy sa ukazujú veľmi dobre.